ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΤΕΡΝΑ

Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί την κατασκευαστική Εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κατασκευαστικό ανεκτέλεστο το οποίο με τα νέα προς υπογραφή έργα ανέρχεται στο νέο ιστορικό υψηλό των 5,7 δισ. ευρώ.

Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας κ.λ.π.

Στηριζόμενη στην ισχυρή εγχώρια βάση της, η ΤΕΡΝΑ εδραιώνει με προσεκτικά και συστηματικά βήματα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>