ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως κοινωνικά υπεύθυνος Όμιλος, συνδυάζει την επιχειρηματική του δράση με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. 

Όραμα του Ομίλου είναι να συνεχίσει να είναι μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή με ισχυρή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και την παράλληλη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιθυμεί να δίνει αξία στους πελάτες και τους προμηθευτές, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας τεχνολογικά προηγμένων έργων, που καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη διάρκεια της ιστορίας του, έχει οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, παραμένοντας πιστός στις αξίες που διέπουν την επιχειρηματική λειτουργία του, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και δραστηριοτήτων του, όπως αυτές αποτυπώνονται ακολούθως:

1. Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον
2. Δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
3. Ειλικρίνεια και Αξιοπιστία
4. Στοχευμένη κοινωνική προσφορά