ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, προάγει συστηματικά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποδεικνύει ότι η οικονομική επιτυχία συνδέεται στενά με τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον.

Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, τόσο μέσα από την επιχειρηματική του ηθική και κουλτούρα, όσο και με στοχευμένες δράσεις στήριξης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, προστασίας του περιβάλλοντος και δημιουργίας ευκαιριών σταδιοδρομίας για νέους και νέες στο χώρο της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας και κατάρτισης.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους μετόχους του, μέσα από τις αξίες και την κουλτούρα που διέπουν την επιχειρηματική του δράση, όπως αποτυπώνονται ακολούθως:

1. Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον
2. Δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
3. Ειλικρίνεια και Αξιοπιστία
4. Στοχευμένη κοινωνική προσφορά