ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προάγει συστηματικά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και Αειφορία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποδεικνύει ότι η οικονομική επιτυχία συνδέεται στενά με τη δημιουργία αξίας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον.

Επιπλεόν, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, τόσο μέσα από την επιχειρηματική του ηθική και κουλτούρα, όσο και με στοχευμένες δράσεις στήριξης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, προστασίας του περιβάλλοντος και δημιουργίας ευκαιριών σταδιοδρομίας για νέους και νέες στο χώρο της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

  • Σέβεται όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες του και προασπίζει έμπρακτα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους.
  • Τηρεί απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σεβόμενος στην πράξη την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής.
  • Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία κι ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος τόσο μέσα από την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης στα έργα που εκτελεί, όσο και μέσα από την κυρίαρχη παρουσία του στον τομέα της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των περιβαλλοντικών έργων (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.).
  • Επιλέγει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσα από στοχευμένες δράσεις με ουσιαστικό αποτέλεσμα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής  ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν τον Όμιλο και τις δράσεις του.