ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2022
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 σε iXBRL
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 σε (Χ)HTML