ΟΜΙΛΟΣ

Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 2,5 δις. ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης, κυρίως στους τομείς της καθαρής ενέργειας και των υποδομών, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.  

Κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους πλέον εξωστρεφείς ελληνικούς Ομίλους, με σημαντική παρουσία σε 16 χώρες.