ΟΜΙΛΟΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρηματικών Ομίλων και ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς ελληνικούς Ομίλους, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό.
Με περίπου 7.000 εργαζομένους σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
O Όμιλος υλοποιεί έργα και επενδύσεις ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο του Ομίλου με τα υπογεγραμμένα και τα προς υπογραφή έργα αναμένεται να ανέλθει στο ιστορικό υψηλό των 5,5 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.