ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
Περιστέρης Γεώργιος29.75%
Latsco Hellenic Holdings S.a.r.L7.60%
Λοιποί Μέτοχοι < 5%62.65%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.