ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
Περιστέρης Γεώργιος29.97%
Latsco Hellenic Holdings S.a.r.L7.60%
Λοιποί < 5%62.43%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.