ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2018Γενική Συνέλευση 2022

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 27/06/2022
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 30/06/2022
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018
 


Γενική Συνέλευση 2021

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 22/11/2021
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/11/2021
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τη Συνέλευση ΚΟΔ 2018 των Ομολογιούχων
8. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 ποσού €120.000.000 της Εταιρείας
 


Γενική Συνέλευση 2020

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
2. Έντυπο Εξουσιοδότησης ΚΟΔ 2018
3. Ανακοίνωση σχετικά με την Συνέλευση των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
4. Ανακοίνωση σχετικά τις Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
5. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση