ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενεργός στον κλάδο των υποδομών, των παραχωρήσεων και της καθαρής ενέργειας υλοποιεί ίσως το μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερες από 20.000 νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στα προσεχή έτη.