ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, με παρουσία επίσης στην Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
O Όμιλος διαθέτει ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 4,9 δις ευρώ ενώ προωθεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους 6,5 δις στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων,
της καθαρής ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.