ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2019
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2019
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 31/12/2019