ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Ομολογιακό Δάνειο
Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
Έντυπο Εξουσιοδότησης ΚΟΔ 2018
Ανακοίνωση σχετικά με την Συνέλευση των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
Ανακοίνωση σχετικά τις Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018