ΕΝ | GR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 
29 Σεπ
00:00
Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου 2017
και ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1–30/6/2017 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)