ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαχείριση Απορριμμάτων - Βιομάζα

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό μέσω της οποίας μπορεί να αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης απορριμμάτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει τη συνεχή ενδυνάμωση της εμπειρίας και των τεχνικών / τεχνολογικών δυνατοτήτων της, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εξειδικευμένους διεθνείς οίκους, ώστε να έχει μια σημαντική και αποτελεσματική συμμετοχή στο συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Με αφετηρία την επιτακτική ανάγκη περιορισμού της ρύπανσης που προέρχεται από τη στρεβλή, ελλιπή έως ανύπαρκτη μέχρι σήμερα διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αλλά και των υπολειμμάτων/ υποπροϊόντων του γεωργικού, δασικού και κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βασιζόμενος στην εμπειρία που ο ίδιος έχει αποκτήσει και στην τεχνογνωσία των εξειδικευμένων οίκων με τους οποίους συνεργάζεται, μπορεί να προσφέρει καινοτόμες αλλά ταυτόχρονα οικονομικά εφικτές και αποδοτικές λύσεις. Για τις λύσεις αυτές, μπορεί να εγγυηθεί την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και την παραγωγή προϊόντων που συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων. Ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις, η επιλογή του τελικού προϊόντος μπορεί να είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, η παραγωγή βιοκαυσίμων, εδαφοβελτιωτικών, και άλλων προϊόντων.

Μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος έχει συμμετάσχει σε όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί  στην Ελλάδα, προσφέροντας εξειδικευμένες και βελτιστοποιημένες λύσεις, «project by project». Με την προσέγγιση αυτή, o Όμιλος εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει στην πολιτεία τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες λύσεις, με ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, και φυσικά πάντα κάτω από τα αυστηρότερα Ελληνικά και Κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει αναλάβει τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση για το έργο στην Περιφέρεια Ηπείρου υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017. Η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων ετέθη τον Μάρτιο του 2019 σε εμπορική λειτουργία. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.suep.gr/el ). Δείτε το βίντεο από την κατασκευή της μονάδας εδώ 

Τον Ιούνιο του 2018 υπεγράφη και η σύμβαση για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου.