ΟΜΙΛΟΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό.
Με περίπου 8.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τομείς υποδομών, παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, και διαχείρισης αποβλήτων.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (www.gekterna.com) είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (FTSE/ATHEX Large Cap).