Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ


Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την ορθή και διαφανή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, για την αξία που δημιουργεί σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του, διεξήγαγε για πρώτη φορά ειδική μελέτη, ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», για τον προσδιορισμό της Κοινωνικής και Οικονομικής επίδρασης της δραστηριότητας του στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών επιβεβαιώνουν, τη διαχρονικά υπεύθυνη στάση και τη συνεισφορά του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 8 του ΟΗΕ, που αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα για το κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου στην έκθεση του 2021