ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΡΩΝ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της θερμικής ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας ΗΡΩΝ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μάλιστα, αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικό όμιλο που υλοποίησε επένδυση για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Ελλάδα (ΗΡΩΝ Ι – ισχύς 147 MW), η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε το 2002 κι ολοκληρώθηκε το 2004.  To 2007 ξεκίνησε η κατασκευή της δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του Ομίλου (ΗΡΩΝ ΙΙ – ισχύς 435 MW), η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου στα 582 MW.
Ο Όμιλος ΗΡΩΝ είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους με καθετοποιημένη δραστηριότητα στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και της εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενώ πρωταγωνιστεί και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ


Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από κοινού με τον Όμιλο Motor Oil αναπτύσσει στην Κομοτηνή μία νέα πρότυπη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο ισχύος 877 MW, μια επένδυση 375 εκατ. ευρώ.
Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, εταιρεία στην οποία συμμετέχουν από κοινού, με ποσοστό 50% η καθεμία, η Motor Oil Renewable Energy (MORE) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει αναθέσει την κατασκευή του Σταθμού στην ΤΕΡΝΑ A.E.
Ο νέος αεριοστροβιλικός σταθμός συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο αποτελεί έργο πνοής για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η νέα μονάδα έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας, οι οποίες θα δημιουργηθούν εξαιτίας της σταδιακής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής.