ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΡΩΝ

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει δύο μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 147 MW και 435 MW (ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ, αντίστοιχα) στην Βοιωτία.

Στο μετοχικό κεφάλαιο των μονάδων της ΗΡΩΝ συμμετέχουν εκτός από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δύο παγκόσμιοι ενεργειακοί κολοσσοί, ο Όμιλος GDF Suez και ο Όμιλος Qatar Petroleum.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ