ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει παρουσία στην κατασκευή, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση έργων παραχώρησης.
Πέρα από τα έργα παραχώρησης της Νέα Οδού και Κεντρικής Οδού τα οποία ελέγχει με ποσοστό 100% και τη συμμετοχή του με ποσοστό 17% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ολυμπίας Οδού, έχει συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινήτων.
Επιπλέον, έχει συσταθεί (από Φεβρουάριο 2019) η εταιρεία παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», η οποία έχει υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Αεροδρομίου Ηρακλείου, Κρήτης. Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 70%  στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε με ΣΔΙΤ το έργο για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ.