ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων ο Όμιλος κατέχει το 100% στις Παραχωρήσεις των Αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, το 17% της εταιρείας Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, καθώς και το 32,46% της εταιρείας Παραχώρησης του Αεροδρομίου Καστελίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι για 10 χρόνια μετά την περίοδο κατασκευής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχοντας συμμετάσχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων Παραχωρήσεων, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής σε δύο (2) μεγάλες συμβάσεις Παραχώρησης, η συμβασιοποίηση των οποίων αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2022, όπου θα γίνει και η έναρξη νέων επενδύσεων στον τομέα των Παραχωρήσεων, καθώς η κεφαλαιουχική της διάρθρωση παραμένει ισχυρή.
Τέλος,ο Όμιλος συνεχίζει τη δραστηριότητά του στον Τομέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων.