ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 1.373 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περισσότερα από 1.800 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 3.000 MW έως το 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>