Το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών γίνεται πραγματικότητα.

17-02-2023

Ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός όμιλος υποδομών, παραχωρήσεων, κατασκευών και καθαρής ενέργειας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βάζουν τα θεμέλια για να γίνει η νέα γενιά μηχανικών πολυμήχανη.

Παρότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα εξελίσσεται σε ασφαλές και σταθερό περιβάλλον εργασίας και επιχειρηματικότητας, στους νέους ανθρώπους κυριαρχεί ακόμη η εντύπωση πως δεν υπάρχουν αρκετές προοπτικές ώστε να τους κρατήσουν στη χώρα.

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του ΣΕΒ, πέντε παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας - μεταποίηση, κατασκευές, επιχειρηματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τεχνολογίας-επικοινωνίας και δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα - ταλαιπωρούνται από την έλλειψη προσωπικού, ενώ οκτώ στους δέκα εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο προσωπικό εξαιτίας της έλλειψης εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Ακόμη όμως και σε ειδικότητες που η προσφορά είναι επαρκής, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι αυτές που ζητούν οι επιχειρήσεις. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ εκτιμούν ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την έλλειψη προσφοράς σε συγκεκριμένες ειδικότητες οφείλεται στην – επί σειρά ετών – υποβαθμισμένη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Πρέπει να επανεξεταστούν τα προγράμματα σπουδών και οι προσφερόμενες γνώσεις και ειδικότητες.

Ειδικά στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, όπως μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνίτες για την εκτέλεση των μεγάλων έργων, καθώς υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας.
Πώς φτάσαμε στο σημείο ένας κλάδος όπως αυτός των μηχανικών, να στερείται εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού;


Δυστυχώς, η οικονομική κρίση και η καταρράκωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας είχε δυο πολύ σημαντικές επιπτώσεις: αφενός ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού έφυγε στο εξωτερικό και αφετέρου οι άνθρωποι που έμειναν εδώ στερήθηκαν εμπειρίας μεγάλων έργων, δηλαδή της ανεκτίμητης γνώσης που αποκτά κανείς στο πεδίο εκτελώντας απαιτητικά έργα υποδομών.

Πλέον ο κατασκευαστικός κλάδος διανύει μια περίοδο με καλύτερους όρους, καθώς υπάρχει κατασκευαστική προοπτική στη χώρα. Σε αυτή τη συγκυρία η δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημονικού δυναμικού είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» με τη συμβολή του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στοχευμένη ειδίκευση των νέων μηχανικών που θα κληθούν να στελεχώσουν και να υλοποιήσουν τα έργα υποδομών και κατασκευών του μέλλοντος, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ένωσε τις δυνάμεις του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα εκ των κορυφαίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και από κοινού προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών».


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατ’ αρχήν για πέντε χρόνια με το συνολικό ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος και οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ, για τη διεπιστημονική κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει.

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή δύο εξάμηνα μαθημάτων, διαλέξεων, τεχνικών επισκέψεων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, στους αποφοίτους θα απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc).


 


Οι στόχοι του προγράμματος
 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» αποσκοπεί στην ειδίκευση νέων μηχανικών στη διοίκηση και διαχείριση των έργων υποδομών και κατασκευών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εμβάθυνση στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και την εκμάθηση τεχνικών που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των έργων. Επιπλέον, στοχεύει να καλύψει όλες τις πτυχές του κλάδου υποδομών και κατασκευών και να αναδείξει όχι μόνο την τεχνική, αλλά και την οικονομική, περιβαλλοντική, νομική και κοινωνική διάσταση των έργων υποδομών και κατασκευών, από τον αρχικό σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία τους.
 
Η μετεξέλιξη των σύγχρονων έργων υποδομών, τα οποία απαιτούν πλέον πέρα από την τεχνική γνώση και άλλες δεξιότητες, καθώς και η ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την αγορά εργασίας και τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι νέοι μηχανικοί μετά την αποφοίτησή τους, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός τέτοιου πολυεπίπεδου μεταπτυχιακού προγράμματος, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει μία νέα γενιά μηχανικών, έτοιμων να υλοποιήσουν τα έργα υποδομών που έρχονται.
 

Info: Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ: http://deyk.ntua.gr/index.htmlΣτην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023 για την παρουσίαση του Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Εδώ και πολλά χρόνια στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουμε συνοψίσει τη φιλοσοφία της δραστηριοποίησής μας στους εξής δυο άξονες: Επενδύουμε στην Ελλάδα – Επενδύουμε στο Μέλλον. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενδεχομένως, νιώθουμε πως αυτή η επιχειρηματική μας αρχή βρίσκει την πιο κυριολεκτική της εφαρμογή. Δεν κάνουμε μία δωρεά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνουμε μία επένδυση στο μέλλον του κλάδου μας και της χώρας μας. Επενδύουμε στην πιο ρεαλιστική απεικόνιση του μέλλοντος μας, στα παιδιά μας. Πιστεύοντας πραγματικά στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ικανότητά της να διαμορφώσει τη μελλοντική γενιά επιστημόνων της χώρας, εφόσον της διατεθούν τα κατάλληλα εργαλεία, αποφασίσαμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Με αυτή τη συνέργεια με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εγκαινιάζουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης μίας νέας γενιάς μηχανικών. Μίας γενιάς στην οποία προσφέρουμε γνώση, εφόδια και εργαλεία για να διαμορφώσει το μέλλον, όχι απλά να το διαχειριστεί ή να το αντιμετωπίσει. Μίας νέας γενιάς μηχανικών την οποία ταυτίζουμε με το πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών μας, μια ‘Πολυμήχανη Γενιά’».