ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την 01/07/2021. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Περιστέρης Γεώργιος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Το 1980 έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. Η επαγγελματική του δραστηριότητα στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ξεκίνησε το 1981. Την περίοδο 1982-1984 ήταν Διευθυντής Κατασκευών σημαντικών Υδραυλικών και Σιδηροδρομικών έργων. Από το 1984 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Από το 1997 αναπτύσσει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Επιπλέον, από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Α.Π.Ε. (ΕΣΗΑΠΕ).
Είναι επίσης μέλος ΔΣ του ΣΕΒ.
Ταμβακάκης Απόστολος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά στον Καναδά.
Είναι ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του EOS Hellenic Renaissance Fund, του μεγαλύτερου ελληνικού private equity fund.
Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη, Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Eπίσης έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.
Eίναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., μέλος Δ.Σ. της QUEST Συμμετοχών, μέλος Δ.Σ. της EUROSEAS LTD , μέλος Δ.Σ. της EURODRY LTD, μέλος Δ.Σ. της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, μέλος Δ.Σ. της EUROCATERING Α.Ε., μέλος Δ.Σ. της ERGO Aσφαλιστικής, μέλος Δ.Σ. του Ηellenic American University, Πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της PQH Eνιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Α.Ε. και μέλος της επιτροπής Marketing της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Γουρζής Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεννήθηκε στην Λευκάδα το 1940. Κάτοχος πτυχίου Δημοσίων Έργων ΜΕΚ Δ΄ τάξης, απόφοιτος της Σχολής Υπομηχανικών Αθήνας. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας εργολήπτης – κατασκευαστής Δημοσίων Έργων από το 1969 έως το 1976. Από το 1977 εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία ΤΕΡΝΑ, συμμετέχοντας έκτοτε σε πλήθος μεγάλων έργων υποδομής ως επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ από το 2002 είναι Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Από το 2011 είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και από το 2019 κατέχει την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΤΕΡΝΑ. Επίσης κατέχει θέση μη εκτελεστικού μέλους στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την θέση του Αντιπροέδρου στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον μεταλλευτικό κλάδο. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες προς όφελος των τοπικών κοινωνικών στις γεωγραφικές περιοχές που εκτελούνται μεγάλα έργα υποδομών.
Λαζαρίδου Πηνελόπη - Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Η κα Λαζαρίδου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και κατέχει M.Sc. in Finance από το University of Strathclyde (UK).
Έχει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο, κατέχοντας για άνω των 10 ετών την θέση του Γενικού Διευθυντή στους τομείς της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Παράλληλα – και στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της – έχει διατελέσει με επιτυχία (i) Πρόεδρος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρείες και (ii) εκτελεστικό μέλος σε ανώτατες επιτροπές Τραπεζών. Μέσω των ανωτέρω ρόλων έχει συμβάλλει δυναμικά στην ταχεία ανάπτυξη των υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας.
Το 2017 εντάχθηκε στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνοντας την θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με βασικό αντικείμενο (i) τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και (ii) την διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων.
Η κα Λαζαρίδου είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ICC (Hellas International Chamber of Commerce) γυναικών και μέλος του WOMEN OF BOARDS (WOB) Harvard Business School.
Μπενόπουλος Άγγελος - Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Ως επιχειρηματίας έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του Real Estate και των επιχειρηματικών - εμπορευματικών πάρκων από το 1995. Διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων εταιρειών και στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων. Με σπουδές στο ΕΜΠ και επιμόρφωση στο ΟΠΑ, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε τεχνικά έργα για μία πενταετία με την διεθνή τεχνική εταιρεία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ και εν συνεχεία εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας έως το 1995, οπότε και υπήρξε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στον οποίον συμμετείχαν οι εταιρείες ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΒΕΤΕ, ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ, ΔΙΚΕΒΕ ΑΕ, καθώς και της εταιρείας δημοσίων έργων ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ την οποία εξαγόρασε το 1999, εταιρείες οι οποίες συγχωνεύτηκαν με τους Ομίλους ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ το 2002. Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, έκτοτε είναι μέλος ανώτατης διοίκησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Σ. στην ΤΕΡΝΑ από το 2002 και από το 2011 είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανώτατο διοικητικό στέλεχος της ΤΕΡΝΑ με εκτελεστικές αρμοδιότητες, όπως αυτές επί θεμάτων οργανωτικής δομής, εταιρικής διακυβέρνησης, ρυθμιστικών θεμάτων και με τη συνολική εποπτεία σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής & Τεχνολογίας. Έχει την ευθύνη στον Όμιλο της Υπηρεσίας Προσωπικών Δεδομένων, του IT PM Office και είναι επικεφαλής του IT Steering Committee για το ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου, ενώ έχει οριστεί επικεφαλής του Οργάνου Αντιμετώπισης Περιστατικών με την ευθύνη της εκπόνησης και λειτουργίας του Πλάνου Επιχειρηματικής Συνέχειας. Τέλος έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Εταιρικός Γραμματέας και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών. Από το 2008 είναι επικεφαλής της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΠΑΘΕ ΑΕ και είναι Πρόεδρος του φορέα που διαχειρίζεται το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Από το 2018 είναι Αντιπρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. Από το 2020 είναι εκλεγμένο Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία είναι μέλος σε αρκετά Steering Committee και Επιτροπές του ΣΕΒ με αντικείμενα εργασιών την χωροταξία, τα δίκτυα - υποδομές, τα επιχειρηματικά πάρκα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις αδειοδοτήσεις, την εταιρική διακυβέρνηση. Για μια δεκαετία, διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (CECL). Έχει τιμηθεί με διακρίσεις για τις επιστημονικές και κοινωνικές του δραστηριότητες από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Δήμο Αθηναίων.
Αντωνάκος Δημήτριος - Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Δ΄ στις ταξινομημένες κατασκευές.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 και από το 1981 έως το 2004 ήταν μέλος του Δ.Σ. Από το 2000 είναι μέλος του ΔΣ της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. και Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2005 είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Μέση Ανατολή. Από το 2011 έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Λάμπρου Κωνσταντίνος - Εκτελεστικό Μέλος
Ο Κωνσταντίνος Λάμπρου γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ms in Business Administration), ενώ επίσης έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και ΜΜΕ, καθώς και Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις και Management.
Εργάζεται στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από το 2008 ως Διευθυντής Επικοινωνίας, Marketing και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου και των θυγατρικών εταιρειών ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παράλληλα, είναι σύμβουλος επικοινωνίας σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με τον Όμιλο εταιρείες (π.χ. ΗΡΩΝ, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός). Έχει, επίσης, διατελέσει Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία (2009 – 2018) και μέλος Δ.Σ. θυγατρικών του εταιρειών.
Την περίοδο 2012 – 2014 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βουλγαρίας.
Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί ως σύμβουλος επικοινωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος και διευθυντικό στέλεχος σε διάφορα ΜΜΕ.
Μουστάκας Εμμανουήλ - Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1998.
Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων έως το 2003, οπότε και άρχισε η συνεργασία του με τον Όμιλο (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), αρχικά ως μηχανικός κατασκευής και στη συνέχεια σε θέσεις διαχείρισης έργων.
Από το 2005 δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των παραχωρήσεων. Είναι μέλος Δ.Σ. συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Περδικάρης Γεώργιος - Εκτελεστικό Μέλος
Ο Γιώργος Περδικάρης είναι ανώτατο στέλεχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μέλος του ΔΣ του Ομίλου από το 2016. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το 1999 μέχρι 2012 και από το 2012 έως το 2021 εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. Επιπλέον, ο κ. Περδικάρης έχει διατελέσει Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2017-2019), Γενικός Τεχνικός Διευθυντής (2013 – 2019) καθώς και μέλος του ΔΣ της εταιρείας από το 2010 μέχρι το 2019.
Ο Γιώργος Περδικάρης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1959 και έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως μηχανικός κατασκευής στην Ε.Τ.Κ.Α. Α.Ε. (νυν ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ) ενώ έχει διευθύνει ως Εργοταξιάρχης και ως Διευθυντής Έργου μεγάλα και σύνθετα κτιριακά έργα καθώς και μεγάλα έργα υποδομών.
Αφεντούλης Δημήτριος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εντάχθηκε το 1993 στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Λάτση. Από το 1997 έως το 2012 εργάστηκε ως Βοηθός του Γενικού Διευθυντού του Ομίλου Λάτση στην Ελλάδα. Από το Νοέμβριο του 2005 έως και σήμερα είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, στο οποίο διετέλεσε Γραμματέας έως τον Μάρτιο του 2019. Από τον Φεβρουάριο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2016 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και προήδρευσε της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, ενώ ήταν μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Στρατηγικής και Ανθρωπίνων Πόρων και Αμοιβών. Από τις αρχές του 2018 έως τον Ιούλιο του 2020 διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Latsco Family Office, συμφερόντων της οικογένειας της κυρίας Μαριάννας Ι. Λάτση. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVA Wallet και της VIVA Bank και συμμετέχει, με διάφορες ιδιότητες, σε αρκετά Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Apkarian Gagik - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Απκαριάν έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ιδιωτικές επενδύσεις, επενδυτική τραπεζική και παροχή επιχειρηματικών συμβουλών στις Η.Π.Α., Ευρώπη, Αυστραλία και Μέση Ανατολή. Είναι δικαστής στην «Πρόκληση Καινοτομίας» του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και επισκέπτης ομιλητής σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και συνέδρια διεθνώς επί θεμάτων σχετικών με επιχειρήσεις υπό μετάβαση και με άμεσες επενδύσεις.
Ο κ. Απκαριάν είναι διευθύνων σύμβουλος στην Τετράντ Κάπιταλ Πάρτνερς, εταιρεία συμβούλων για επενδύσεις και εξειδικευμένες συμμετοχές με έδρα το Λονδίνο και διεθνή δραστηριότητα. Η εταιρεία σήμερα εστιάζει στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τεχνολογίας, μελετών και προμηθειών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εναλλακτικών μορφών ενέργειας, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικών βιομηχανιών. Πριν από την Τέτραντ Κάπιταλ, ο κ. Απκαριάν υπήρξε συνιδρυτής και Γενικός Εταίρος στην Βάλκαν Κάπιταλ – το γραφείο επενδύσεων του Πωλ Άλλεν. Δημιούργησε την ομάδα και καθιέρωσε τις διαδικασίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση διπλής εντολής: να βελτιστοποιήσει ένα πολυσύνθετο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 10 δις. Δολ. ΗΠΑ σε εισηγμένες και μη εταιρείες και να επιδιώξει μία σειρά επενδύσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εισηγμένες κινητές αξίες και υποδομές.
Πριν από την Βάλκαν Κάπιταλ, εργαζόταν στην επενδυτική τραπεζική της Μόργκαν Στάνλευ στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο διαχειρίστηκε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις άνω των 100 δισ. Δολ. ΗΠΑ, αναδιαρθρώσεις, χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις σε μετοχές. Νωρίτερα, ο κ. Απκαριάν εργαζόταν στην Μακ Κίνζι στη Νέα Υόρκη και στην Αυστραλία με έμφαση στη στρατηγική, σε αναδιαρθρώσεις και λειτουργικές ενοποιήσεις κατόπιν συγχωνεύσεων σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.
Ο κ. Απκαριάν κατέχει πτυχίο στα μαθηματικά και στη φυσική και πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανολόγου με άριστα. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ.
Δεληκούρα Αικατερίνη - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος
C-level Διευθυντικό Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με τραπεζική εμπειρία άνω των 20 ετών, με επίκεντρο τις αγορές τη Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Τουρκίας και Αιγύπτου. Από το 2013 είναι Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK, ενεργητικό EUR 26 δις), Ευρωπαική Διακρατική Τράπεζα που ειδικεύεται στην χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, υγείας, παιδείας και πολιτισμού, και εδρεύει στο Παρίσι. Είναι Μέλος της της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων και της Επιτροπής Εγκρίσεων Μεγάλων Εργων. Είναι Κεντρικός Ερευνητής Οικονομικού Εγκλήματος, Απάτης και Διαφθοράς, υπεύθυνη της Επιχειρηματικής Ηθικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, και έχει άμεση πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και στην Επιτροπή Ελέγχου. Έχει εξειδίκευση στην Διαχείριση Κινδύνων Τραπεζών (Πιστωτικών, Αγοράς και Λειτουργικών), σε ενδελεχείς ελέγχους χαρτοφυλακίων δανείων και εταιρικών χρηματοδοτήσεων, στην δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών πιστοδοτήσεων, πολιτικών διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης, πολιτικών επιχειρηματικής ηθικής και ερευνών οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς, και πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Είναι κάτοχος MBA degree από το ALBA Graduate Business School και Πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγεγραμμένη στον ΔΣΑ. Είναι επίσης Certified Financial Investigator και Certified Data Protection Officer. Το 2019 έλαβε το διεθνές βραβείο ‘Woman Chief Compliance Officer 2019, IFIs and Private Sector, SME’. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.
Έχει διατελέσει Group International Risk Head, στον Όμιλο EFG EUROBANK, στο Δίκτυο Θυγατρικών Εξωτερικού Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου και Λουξεμβούργου (2008-2013), Εκπρόσωπος της EFG στο EBCI Vienna Initiative (SSM and NPL Working Groups) (2010-2012), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROBANK TEKFEN AS στην Τουρκία, Γενική Γραμματέας της Επιτροπής Κινδύνων του Ομίλου EFG και Πρόεδρος των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων των θυγατρικών Τραπεζών του Ομίλου EFG στην Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο και Τουρκία.
Έχει διατελέσει Επικεφαλής Head, Group International Risk στον Όμιλο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο Δίκτυο Θυγατρικών Εξωτερικού Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Αιγύπτου (2000-2008), μέλος της ομάδας Εξαγορών και Συγχωνεύσεων του Ομίλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TIRANA LEASING SA.
Έχει εργαστεί στην ALPHA BANK, ως Senior Risk Officer στο Corporate Risk Division (1995-2000) και άρχισε την τραπεζική της καριέρα στην ABN AMRO BANK στο Corporate Risk Department.
Καπράλος Σπυρίδων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πήρε Μεταπτυχιακό Τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο INSEAD της Γαλλίας. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Εταιρείας Star Bulk Carriers και Διευθύνων Σύμβουλος της Ναυτιλιακής Εταιρείας OceanBulk Containers, ενώ είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ευρωκλινικής. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Ε.Τ.Ε.Β.Α., Πρόεδρος της Ασφαλιστικής Εταιρείας Αστήρ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Balkan Investments και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αθηνών, μετά από μία δεκαετή τραπεζική σταδιοδρομία ως Αντιπρόεδρος της Bankers Trust Company (Παρίσι, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Μιλάνο, Λονδίνο). Τον Οκτώβριο του 2004 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιριών του ομίλου της ΕΧΑΕ, θέσεις στις οποίες παρέμεινε έως τον Οκτώβριο του 2010. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων. Ως αθλητής συμμετείχε με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980 και του Λος Άντζελες το 1984 (συνολικά 154 διεθνείς συμμετοχές), ενώ υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος και Βαλκανιονίκης στην κολύμβηση από το 1969 έως το 1975. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από τον Φεβρουάριο του 2009 και πρόσφατα επανεξελέγη για τρίτη συνεχή θητεία (2017-2020). Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών από τo 2010, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού (2015) και στο Μινσκ (2019). Μετείχε στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την περίοδο 1992-1996 και διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Επιπλέον, διετέλεσε Διευθυντής Αθλητισμού της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ενώ κατείχε και τη θέση του Αναπληρωτή Επικεφαλής Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγώνων. Τον Μάρτιο του 2004 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού με απόφαση του Πρωθυπουργού και ορίστηκε City Manager κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σκορδάς Αθανάσιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) αποκτώντας πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Διετέλεσε από το 2015 έως το Δεκέμβριο του 2019 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εισηγμένη στο ΧΑΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ στην οποία συνέβαλε με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξυγίανσης της εταιρείας, στην απορρόφηση τρίτων εταιρειών καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησης της από τις συστημικές τράπεζες στην κοινοπραξία Amerra Capital Management (US) – Mubadala Private Equity (UAE).
Έχει διατελέσει επί μία διετία Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρμοδιότητα το Εμπόριο και την Βιομηχανία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, ενώ διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών.
Έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχοντας ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρισμένων συλλόγων, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί το 2019 με το χρυσό βραβείο «Health & Safety Awards» ως προς τις δραστηριότητές του για την εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Έχει τιμηθεί επίσης πρόσφατα με το βραβείο «Top Industrial Export Company».
Στάικου Σοφία - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Βιομηχανική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Sussex στην Αγγλία.
Εργάστηκε στην Citibank, στη Τράπεζα της Ελλάδος, στον Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (1974) και στη συνέχεια στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Από το 1981 εργάστηκε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στη Δ/νση Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων, στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη Διαφημιστική Εταιρία Solid Advertising.
Από το 1992 μέχρι το 2000 ανέλαβε τον Τομέα Προσωπικού, Προβολής και Επικοινωνίας της Τράπεζας Πειραιώς ως Γενική Διευθύντρια και από το 2002 μέχρι και το 2018 διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις με έντονο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που απετέλεσαν μετέπειτα βάση τήρησης των ESG κριτηρίων.
Από το 2019 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LYKTOS HOLDING και ασχολείται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου ταυτόχρονα με την τοποθέτησή της το 2020 ως Πρόεδρος της εταιρείας ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. Από το 2021 κατέχει τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της ίδιας εταιρείας.

 

  • Εκτελεστικά Μέλη είναι τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των στόχων και της διαχείρισής της.
  • Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη είναι πρόσωπα με αντικειμενική κρίση, επιφορτισμένα με καθήκοντα διασφάλισης της εταιρικής διακυβέρνησης
  • Tα Μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική υπηκοότητα πλην του κ. Gagik Apkarian, o οποίος είναι Αυστραλός υπήκοος.