ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  αναγνωρίζει τη δυναμική του προσωπικού του και επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει Υγεία και Ασφάλεια για τους εργαζόμενους, εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, σεβασμό των δικαιωμάτων τους, ίσες ευκαιρίες, στήριξη της διαφορετικότητας.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να διαμορφώνει και να εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιβραβεύει την καινοτομία, συνεισφέρει στην υλοποίηση του οράματος, διευρύνει τις διεθνείς προοπτικές και καθορίζει την επιχειρηματική επιτυχία. Τηρώντας σαφείς διαδικασίες, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζομένους του να αναπτυχθούν, έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που τοποθετεί στο επίκεντρο τον εργαζόμενο και διακρίνεται για την εταιρική κουλτούρα και τις ηθικές αξίες του.