ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.