ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία και σε άλλους επιχειρηματικούς, όπως στον τομέα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων (facilities management, μέσω της θυγατρικής ΓΕΚ Services, καθώς και στον τομέα του τουρισμού, όπου ο Όμιλος λειτουργεί το τουριστικό συγκρότημα Borovets Euphoria Club Hotel & Resort στη Βουλγαρία www.borovetseuphoria.com.