ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης
Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα σύνολο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών προκειμένου να ικανοποιήσει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες κίνησης.
 
Χρονοδιάγραμμα Έργου
  • Συμβατική διάρκεια Περιόδου Παραχώρησης: 35 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης (Φεβρουάριος 2020) και συμπεριλαμβάνει την Περίοδο Μελέτης-Κατασκευής.
  • Συμβατική διάρκεια Περιόδου Μελέτης-Κατασκευής: έως (60) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Εμπλεκόμενα μέρη
Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης: • Ελληνικό Δημόσιο (45,90%) - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) - GMR Airports Ltd (21,64%)
Κατασκευαστής: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (100%)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ