ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς πέραν των κατασκευών, της ενέργειας, των παραχωρήσεων της εξόρυξης λευκολίθου και του real estate.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο τομέας της διαχείρισης εγκαταστάσεων (facilities management) μέσω της θυγατρικής ΓΕΚ Services www.gekservices.gr και ο τομέας του τουρισμού, όπου ο Όμιλος λειτουργεί το τουριστικό συγκρότημα Borovets Euphoria Club Hotel & Spa στη Βουλγαρία www.borovetseuphoria.com.