2138003TO2MTRHWVP6862022-12-312138003TO2MTRHWVP6862021-12-312138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-312138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-312138003TO2MTRHWVP6862021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138003TO2MTRHWVP6862021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138003TO2MTRHWVP6862021-12-31gekterna:ReservesMember2138003TO2MTRHWVP6862021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138003TO2MTRHWVP6862021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2138003TO2MTRHWVP6862021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31gekterna:ReservesMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2138003TO2MTRHWVP6862020-12-312138003TO2MTRHWVP6862022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138003TO2MTRHWVP6862022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138003TO2MTRHWVP6862022-12-31gekterna:ReservesMember2138003TO2MTRHWVP6862022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138003TO2MTRHWVP6862022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2138003TO2MTRHWVP6862022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31gekterna:ReservesMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2138003TO2MTRHWVP6862022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31gekterna:ReservesMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2138003TO2MTRHWVP6862021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberiso4217:EURiso4217:EURxbrli:shares
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000
(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές
Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
[IMAGE]
[Η παρούσα σελίδα έχει αφεθεί σκοπίμως κενή]
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4
5
I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Οι
1. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
Εξ’ όσων γνωρίζουμε:
α. Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για τη χρήση από Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα Συνολικά Αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
β. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Αθήνα, 26η Απριλίου 2023
Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Γεώργιος Περιστέρης
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος,
μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Απόστολος Ταμβακάκης Πηνελόπη Λαζαρίδου
6
[Η παρούσα σελίδα έχει αφεθεί σκοπίμως κενή]
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
7
II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όσο και του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παρ. 2(γ), 6, 7 και 8, του άρθρου 8 της αποφάσεως Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.04.2016 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση από 01.01. 2022 έως 31.12. 2022.
Στην παρούσα Έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για τη χρήση 2022 και περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά το 2023 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Χρήσης 2022
Παρά τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τις μεγάλες αυξήσεις του ενεργειακού κόστους και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέχεια του υψηλού ρυθμού του 2021 (8,4%), η Ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,9%, για το 2022 με το ΑΕΠ να ανέρχεται στα 192 δισ. ευρώ από 181 δισ. ευρώ το 2021, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να κινηθεί σε ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη.
Σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη της κατά 5,9% ανάπτυξης, είχε η απορρόφηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ποσού των 11,4 δισ. ευρώ (περίπου 6,4% του ΑΕΠ), τα οποία έχουν εισφερθεί στην Ελληνική οικονομία από το 2021 έως και το τέλος του 2022, το δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο ανήλθε στα 11,0 δισ. ευρώ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν στα 6,24 δισ. ευρώ, καθώς και η μεγάλη άνοδος του τουρισμού, των εσόδων από την ναυτιλία και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών υπερέβησαν στο τέλος του 2022 τα 188 δισ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντικά βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας, οι οποίες είναι υψηλότερες από το επίπεδο από το 2021.
Αντίθετα, αρνητική ήταν η συνεισφορά του αυξανόμενου πληθωρισμού η οποία οφειλόταν στην ανοδική πορεία των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και των ανατιμήσεων στα είδη διατροφής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο του 2022, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 9,6%, παρά την αποκλιμάκωση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους που οφειλόταν στην υποχώρηση των τιμών ενέργειας.
Στον δημοσιονομικό τομέα, η Ελληνική οικονομία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους υπάρχοντες στόχους, με το πρωτογενές έλλειμα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού Οικονομικών να αναμένεται να μηδενισθεί, έναντι του στόχου για 1,6%, σε συνέχεια των αυξημένων φορολογικών εσόδων και της μεγαλύτερης ανάπτυξης, παρά τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών για την αντιστάθμιση των πληθωριστικών πιέσεων και για
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
8
το 2023 εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα 0,7%. Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έναντι της ενεργειακής κρίσης με 10,7 δισ. ευρώ κατά το 2022.
Το επιτόκιο του Ελληνικού 10ετους ομολόγου ακολούθησε τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις και αυξήθηκε εναρμονισμένο με την πορεία των επιτοκίων των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 4%,Συνολικά για το 2022 το Ελληνικό δημόσιο δανείστηκε από της αγορές 8,3 δισ. ευρώ μέσο έκδοσης ομολόγων, ενώ η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας βελτιώθηκε κατά μια βαθμίδα το 2022 από 3 οίκους αξιολόγησης ( Standard and Poor s , DBRS, Rating and Investment ). Η Ελλάδα, στις αρχές του 2023, βρέθηκε μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα σύμφωνα με τους οίκους Scope, DBRS, Standard and Poor s , Rating and Investment και Fitch και τρεις βαθμίδες κάτω σύμφωνα με την Moody’ s.
Σε αυτό το διεθνές ασταθές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου λόγω του αυξημένου πληθωρισμού προβλέπεται συνέχιση της λήψης περιοριστικών μέτρων που οδηγούν τις οικονομίες σε μειωμένους ρυθμούς μεγέθυνσης, η Ελληνική οικονομία έχοντας σύμμαχο α) τη συνεισφορά του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ( RRF ) για ποσό 30 δισ. ευρώ έως το 2026, καθώς και την οικονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 για ποσό έως 40 δισ. ευρώ και β) την προσδοκώμενη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, προσδοκά τις αυξημένες επενδύσεις, οι οποίες θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της συρρίκνωσης της παγκόσμιας οικονομίας και θα βελτιώσουν τον ρυθμό ανάπτυξής της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος από 2,2% για