AVAILABLE JOB POSITIONS

Expression of Interest

LEED Engineer
 
H ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
 
LEED Engineer
 
Αρμοδιότητες:
 • Είναι υπεύθυνος παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης πράσινων & αειφόρων Κτηρίων ταυτόχρονα με τα δύο συστήματα LEED & BREEAM
 • Επιβλέπει και συντονίζει όλα τα θέματα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης κτηρίων με 2 τις μεθοδολογίες αξιολόγησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) & BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας και τον Δ/ντή Έργου
 • Διασφαλίζει την πληρότητα των αρχείων τεκμηρίωσης για θέματα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
 • Πραγματοποιεί Επιθεωρήσεις στο Εργοτάξιο για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και εφαρμόζει προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες
 • Τηρεί το απαιτούμενο αρχείο για την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση του κτηρίου και φροντίζει για την τελική υποβολή όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης του κτηρίου
 • Διασφαλίζει την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση του  έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τον Διευθυντή Έργου
 • Διενεργεί και συντονίζει τις επιθεωρήσεις, σχετικές με την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση του κτηρίου και ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό για σχετικά θέματα
 • Συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την για την μηνιαία αναφορά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της Περιβ/κής Πιστοποίησης του κτηρίου
 • Διερευνά και παρακολουθεί τις προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες, τα παράπονα, τις μη συμμορφώσεις κ.λπ.
 • Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή στο εργοτάξιο Σχεδίων για: α) την αποτροπή και μείωση των επιπτώσεων από την κατασκευή (π.χ. ρύπανση νερών & εδαφών, παράσυρση υλικών, εκπομπή σκόνης κ.λπ.), β) τη Διαχείριση των Απορριμμάτων γ) τη διαχείριση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
 
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των υλικών ως προς τα προαπαιτούμενα για την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση του κτηρίου
 • Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του Εργολάβου κατά την εφαρμογή του Commissioning, με στόχο τη διασφάλιση των προαπαιτούμενων για την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση του κτηρίου και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο του Έργου (Πελάτη)  και με τρίτους για θέματα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
 • Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του έργου
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Αρχιτέκτονας, Περιβαλλοντολόγος Μηχ/κός ή Μηχ/κός Περιβάλλοντος ΑΕΙ
 • 3ετής εργοταξιακή εμπειρία σε έργο πιστοποιημένο κατά LEED, κατά προτίμηση κατά LEED v.4, για τη διαχείριση των πιστοποιήσεων της κατασκευής (Construction LEED prerequisites & credits)
 • Άριστη γνώση των εφαρμογών MS Office, AutoCAD
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 
Δεξιότητες:
 • Δεξιότητες οργάνωσης & λήψης αποφάσεων
 • Δεξιότητες άμεσης αντίδρασης και επίλυσης καθημερινών θεμάτων
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εργασία υπό πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 
Παροχές Εταιρείας:
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/6218D7209C