AVAILABLE JOB POSITIONS

Expression of Interest

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ενεργειακών Έργων (Ν. Θεσσαλονίκης)
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ενεργειακών Έργων (Ν. Θεσσαλονίκης)
 
Αρμοδιότητες:
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση κάθε φάσης των ενεργειακών έργων, από το στάδιο των μελετών έως και την εκτέλεση των εργασιών
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία προσφορών σε ενεργειακά έργα στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Συντάσσει τις προμετρήσεις των απαιτούμενων υλικών των έργων
 • Διασφαλίζει την επάρκεια του αποθέματος των υλικών
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος των έργων
 • Υποστηρίζει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών του εργοταξίου & συντονίζει τους εργοδηγούς και το προσωπικό του εργοταξίου
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής και τις απαιτήσεις του έργου
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες και συνεργεία (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.)
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η εμπειρία εργοταξίου κατά προτίμηση σε Ενεργειακά έργα, έργα Φυσικού αεριού / Διυλιστηρίων
 • Άριστη γνώση MS Office & καλή γνώση AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Δυνατότητα εργασίας σε εργοτάξια εκτός τόπου διαμονής
Δεξιότητες:
 • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
 
Παροχές Εταιρείας:
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/A3539E37F9