Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Όμιλος υποστηρίζει ενεργά μέσω της επιχειρησιακής του δράσης και της υπεύθυνη λειτουργίας του και τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).