ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει έμπρακτα την τοπική και ευρύτερη κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλλουν στην κοινωνική ανθεκτικότητα και ευημερία. Στρατηγικός του στόχος αποτελεί η εδραίωση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους κατοίκους και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται βασισμένων στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει με τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής και στοχεύει σε έναν ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Όμιλος βελτιώνει την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, στηρίζει τη νέα γενιά, συνεισφέρει στη φροντίδα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ενδυναμώνει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, δηλώνοντας παράλληλα πάντα «παρών» στην αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.

Το πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης που υλοποίησε το 2023 ο Όμιλος ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση του οργανισμού στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την ενίσχυση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και την προάσπιση της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.
Υποστήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων, της «Πολυμήχανης Γενιάς»  
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πλέγμα δράσεων με τίτλο «Πολυμήχανη Γενιά», ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσφέροντας πόρους, γνώσεις, εφόδια και εργαλεία για την υποστήριξη μίας νέας γενιάς μηχανικών που θα διαμορφώσει το μέλλον.

Προεξέχουσα θέση μεταξύ των σχετικών δράσεων του Προγράμματος «Πολυμήχανη Γενιά», κατέχει η αποκλειστική χορηγία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με δίπλωμα ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc) και τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατ’ αρχήν για πέντε χρόνια με το συνολικό ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα «Πολυμήχανη Γενιά» το 2023 υποστήριξε πανεπιστημιακές και σχολικές ομάδες καινοτομίας όπως είναι μεταξύ άλλων: η ομάδα Oμάδα TUCer (Technical University of Crete eco racing) του Πολυτεχνείου Κρήτης, η ομάδα Lamborgenius του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Greco Racing Tea – F1 in Schools Σχολείο Ανατόλια, η Ομάδα Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας “PanEll - Robotica.gr” με έδρα την Πάτρα, Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2023 και η Ομάδας ρομποτικής NROBOGEN με έδρα την Αμφιλοχία..
Στήριξη τοπικών κοινωνιών 
Ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου αφορά στην δωρεάν κατασκευή έργων υποδομής τοπικά σε όλες περιοχές της χώρας όπου έχει δραστηριότητα αλλά και στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων κ.ά. μέσα από πλήθος χορηγικών προγραμμάτων.
Μετατροπή της 115 Πτέρυγας Μάχης σε πράσινη αεροπορική εγκατάσταση  
Με πρωτοβουλία και δωρεά του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ολοκληρώθηκε μέσα στο 2023 η μετατροπή της 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, σε «πράσινη» εγκατάσταση, δηλαδή σε εγκατάσταση σχεδόν Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (near Zero Carbon Emissions Airport) και αποτελεί την πρώτη πράσινη αεροπορική εγκατάσταση που διαθέτει αυτόν τον υψηλό βαθμό καθαρής ενέργειας και αυτονομίας παγκοσμίως.

Το σύνολο των αναγκών της Μονάδας σε ηλεκτρισμό καλύπτεται πλέον από 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Net Zero Energy Airport), αξιοποιώντας ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά που συνδέεται με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Παράλληλα, αναπτύχθηκε και ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας (Energy Management System) για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη διαχείριση της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.
Ανασυγκρότηση και αποκατάσταση πληγεισών περιοχών  
Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές του 2023, ο Όμιλος ανέλαβε ανάδοχος αποκατάστασης στην περιοχή Μάνδρα-Μαγούλα, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της εκπόνησης μελέτης και της εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών έργων, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο καταστροφικός κυκλώνας Ντάνιελ στη Θεσσαλία, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδεικνύοντας αυξημένα αντανακλαστικά έσπευσε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, διαθέτοντας προσωπικό και μηχανήματα από τα γειτνιάζοντα εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ στην ευρύτερη περιοχή. Η παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές και ειδικότερα στους δήμους Καρδίτσας, Μουζακίου, Δομοκού, Σοφάδων, Μετεώρων, Τρικάλων, Αργιθέας και Μετσόβου, περιλάμβανε εργασίες άντλησης υδάτων σε πλημμυρισμένα σπίτια και απεγκλωβισμού κατοίκων, αποκατάσταση κυκλοφορίας οδικών τμημάτων, εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αυλάκων, φορτώσεις και μεταφορές νεκρών ζώων από στάνες και χωράφια, εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών σε δρόμο.