ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ


Καθοριστική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Ο επαγγελματισμός, η γνώση και η αφοσίωση των εργαζομένων του Ομίλου δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Ο Όμιλος συνειδητά φροντίζει για ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιβραβεύει την καινοτομία, μετέχει στην υλοποίηση του οράματός του, διευρύνει τις διεθνείς προοπτικές και συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία. Ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον που τοποθετεί στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, ακολουθεί ξεκάθαρες διαδικασίες για την ανάπτυξή του και διακρίνεται για την εταιρική κουλτούρα και τις ηθικές αξίες του.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύει στους ανθρώπους του και μέσα από το εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει μεριμνά για: