Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με μοχλό την Επανάσταση της Καθαρής Ενέργειας.

27-07-2021

«Ατενίζουμε το μέλλον της χώρας και του Ομίλου μας, με αισιοδοξία και επενδυτικό πατριωτισμό, κάνοντας και τώρα αυτό που διαχρονικά κάνουμε, δηλαδή να επενδύουμε στην Ελλάδα, στηρίζοντας στην πράξη την ελληνική οικονομία και κοινωνία», σημειώνει ο κ. Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος & CEO του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ευκαιρία που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης για ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και την πρακτική συνεισφορά του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη.

του κ. Γ. Περιστέρη *

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με μοχλό την Επανάσταση της Καθαρής Ενέργειας.


Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια άλλη χώρα, εξωστρεφή και ανταγωνιστική. Μόνο στον τομέα της ενέργειας, η πράσινη μετάβαση μπορεί να μετατρέψει τη χώρα σε περιφερειακό κέντρο παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας και καθαρό εξαγωγέα ενέργειας από ΑΠΕ. Μπορούμε πια να αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο, το ηλιακό και αιολικό δυναμικό και το γεωφυσικό ανάγλυφο και να γίνουμε «φυσική μπαταρία» για ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη.
Η διάχυση του μειωμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, θα προσφέρει στη χώρα μας ένα με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, ανακουφίζοντας παράλληλα το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών.

Τώρα μπορούμε να αποδώσουμε κοινωνική δικαιοσύνη στους νέους μας.

Η χώρα μας είναι τυχερή. Διαθέτουμε ιδιαίτερα ικανές νέες Ελληνίδες και Έλληνες με πολύ καλή εκπαίδευση. Δικαιούνται, τα παιδιά μας, να απασχοληθούν σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε ενδιαφέροντες τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην πατρίδα τους. Δικαιούνται να έχουν υψηλά κίνητρα να μείνουν εδώ και να δουλέψουν, ή, εφόσον βρίσκονται στο εξωτερικό, να επιστρέψουν. Αυτήν ακριβώς την ευκαιρία προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης: να ενισχύσουμε την ποιοτική απασχόληση, να καταπολεμήσουμε την ανεργία και να επανορθώσουμε τις αδικίες που έχουν υποστεί οι νέες γενιές. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε κερδίσει πίσω το μέλλον της Ελλάδας. Η τεχνολογία, οι μεταρρυθμίσεις, οι πράσινες επενδύσεις και οι βιώσιμες υποδομές δεν είναι παρά τα μέσα για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Γιατί δίκαιη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της εκείνους που έχουν αδικηθεί πιο πολύ.

Για ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει όλοι μαζί να υπερπηδήσουμε το τελευταίο εμπόδιο.

Οφείλει κανείς να απονείμει τα εύσημα στους εμπνευστές του ‘Ελλάδα 2.0’ για την σύλληψη και τον σχεδιασμό. Το ελληνικό σχέδιο έχει χαρακτηριστεί από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως ένα από τα καλύτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να γίνει όμως πράξη, είναι ανάγκη να ξεπεραστούν οι χρόνιες ευρωπαϊκές και ελληνικές γραφειοκρατικές αδυναμίες. Σε εθνικό επίπεδο, ο χρονικός περιορισμός που μπαίνει στην απορρόφηση των πόρων επιβάλλει μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση χρονοβόρων διαδικασιών με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες πρέπει και αυτές να δείξουν ευελιξία και ταχύτητα, πολύ μεγαλύτερη από όσο στο παρελθόν. Τέλος και εμείς, οι Έλληνες επιχειρηματίες, οφείλουμε να βοηθήσουμε με εποικοδομητικό τρόπο.
Η πρακτική συνεισφορά του δικού μας Ομίλου, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην εθνική προσπάθεια υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ νέα έργα και επενδύσεις και 20.000 νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη 5ετία.
Ατενίζουμε το μέλλον της χώρας και του Ομίλου μας, με αισιοδοξία και επενδυτικό πατριωτισμό, κάνοντας και τώρα αυτό που διαχρονικά κάνουμε, δηλαδή να επενδύουμε στην Ελλάδα, στηρίζοντας στην πράξη την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

* Ο Γιώργος Περιστέρης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αναδημοσίευση από την ειδική έκδοση της Καθημερινής της Κυριακής  CEOs 2021