ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2023
23
Νοε
Ανακοίνωση συνοπτικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2023
26
Σεπ
Ενημέρωση Αναλυτών
25
Σεπ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023
29
Αυγ
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής
24
Αυγ
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου
23
Αυγ
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
20
Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
02
Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
27
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) : Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.