ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2020
08
Ιουλ
Ετήσια Γενική Συνέλευση
02
Ιουν
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019
02
Ιουν
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.