ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2022
13
Σεπ
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής
07
Σεπ
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου (Record date)
06
Σεπ
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
28
Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
03
Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
29
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.