ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2024
03
Σεπ
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής
29
Αυγ
Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου
28
Αυγ
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
26
Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
30
Απρ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
29
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2023, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)
13
Φεβ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.