ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών θα διαγραφεί από τα αρχεία της εταιρείας.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σας από τα αρχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
*
*
*

Μεσογείων 85, Αθήνα 115 26, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000253001000

T: +30 210 6968000, F: +30 210 6968098-99

info@gekterna.com