ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
Reggeborgh Invest30.26%
Περιστέρης Γεώργιος15.98%
Λοιποί Μέτοχοι < 5%53.76%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.