ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Κωδικός ISIN

GRS 145003000

Σύμβολο ΧΑ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σύμβολο Bloomberg

GEKTERNA:GA

Σύμβολο Reuters

HRMr.AT

Νόμισμα διαπραγμάτευσης

Ευρώ

Είδος μετοχών

Κοινές ονομαστικές

Αγορά

Αγορά Αξιών ΧΑ

Κατηγορία διαπραγμάτευσης

Κύρια Αγορά

Κλάδος / Υποκλάδος

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές

Δείκτες

ΓΔ, ΔΟΜ, FTSE, ΣΑΔΓ, FTSEA, ΔΧΥ, FTSENTR, HELMSI

Ειδική διαπραγμάτευση

Όχι