ΜΕΤΟΧΗ

Το 1969 ιδρύεται η ΓΕΚ και τρία χρόνια αργότερα, το 1972 ιδρύεται η ΤΕΡΝΑ. Οι μετοχές της ΓΕΚ εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1994, έτος κατά το οποίο έγινε και η εισαγωγή των μετοχών της ΤΕΡΝΑ. Το 1999, ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Ομίλους στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Το 2002 απορροφήθηκε ο κατασκευαστικός τομέας της ΓΕΚ από την ΤΕΡΝΑ. Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου 2008 εγκρίνεται η συγχώνευση με απορρόφηση του τμήματος των λοιπών δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ από την ΓΕΚ και δημιουργείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.