ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2021
01
Ιουλ
Ετήσια Γενική Συνέλευση
29
Απρ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
28
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.