ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2022
28
Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
03
Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
29
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.