ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο  Όμιλος  εταιρειών  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν  από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,156 δισ. ευρώ και ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους άνω των 1,7 δις ευρώ, ο Όμιλος κατέχει σήμερα ηγετική θέση στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, των παραχωρήσεων και της ανάπτυξης ακινήτων ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Έχοντας διαγράψει πορεία μισού αιώνα, ο Όμιλος πέτυχε να αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα, να συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου εργασιών διαθέτοντας έτσι σήμερα την δυνατότητα να φέρει εις πέρας τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, έχοντας εδραιώσει την παρουσία του σε 16 χώρες σε 4 ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, ΗΠΑ) όπου και απασχολεί συνολικά 4.400 εργαζομένους. Η έμφαση που τοποθετείται στον διεθνή προσανατολισμό, επιβεβαιώνεται διαρκώς από την σταθερά αυξανόμενη πορεία των εργασιών του Ομίλου εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Για την εξέλιξη των εργασιών του, ο Όμιλος εστιάζει στην εκτέλεση των επενδυτικών του προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια και εν μέσω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και ύφεσης που έπληξε την Ελληνική οικονομία και αγορά, υλοποιήθηκαν επενδύσεις εκτεταμένου εύρους, που ανήλθαν συνολικά στο επίπεδο των 2,5 δις ευρώ, αναδεικνύοντας τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έναν από τους πλέον σημαντικούς επενδυτικούς φορείς σε εγχώριο επίπεδο.

Παράλληλα, ο Όμιλος αποτελεί έναν κοινωνικά υπεύθυνο φορέα, του οποίου η φιλοσοφία και κατ’ επέκταση η λειτουργία διαπνέεται από τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με βασική μέριμνα και δράσεις για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.