ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2023
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2023
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023 σε iXBRL
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023 σε (Χ)HTML