ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2020
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2020
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 31/12/2020