ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2023
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2023