ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2021Γενική Συνέλευση 2024

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2021 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 23/04/2024
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 26/04/2024
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΔ 2021 ΜΕ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
8. Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΟΔ 2021