ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2020Γενική Συνέλευση 2024

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2020 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 23/04/2024
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 26/04/2024
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΔ 2020 ΜΕ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
8. Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΟΔ 2020
 


Γενική Συνέλευση 2022

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 27/06/2022
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 30/06/2022
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020
 


Γενική Συνέλευση 2021

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 22/11/2021
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/11/2021
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τη Συνέλευση ΚΟΔ 2020 των Ομολογιούχων
8. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 ποσού €500.000.000 της Εταιρείας