ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
*
*
*

Μεσογείων 85, Αθήνα 115 26, Ελλάδα

T: +30 210 6968000, F: +30 210 6968098-99

info@gekterna.com

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων

Γιώργος Κούφιος

Email: ir@gekterna.com