ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση

SAP FI/CO Business Analyst
GEK TERNA GROUP, one of the leading business Groups in Greece, is currently looking for a SAP FI/CO Business Analyst for its headquarters in Athens.

Responsibilities:
 • As a SAP FI/CO Business Analyst, you will be driving business change and managing IT systems & programs in the financial services process area covering SAP modules such as FI, CO, AR, AP, Banking and Tax. Actually you will be acting as the link between IT and business units on the development and implementation of new systems and enhancements to existing systems while being responsible for both the design/development and implementation of short- and long-term solutions through new and existing applications within the organization.
 • Configure SAP FI & CO modules based on business requirements
 • Assist in testing process in order to discover errors and issues in business processes, documentation or user's lack of experience
 • Provide application support and end users training
 • Cooperate with Business Analysts from other SAP modules such as PS, MM, SD, QM, PM, PP and Consolidation

Requirements:
 • 3+ years of experience in a relevant position (as a SAP Business Analyst and/or SAP FI/CO Consultant)
 • Degree in IT or relevant field
 • Experience in areas such as Purchase to Pay, Order to Cash, Enterprise Asset management
 • Experience in full project lifecycles
 • Experience within the Construction industry will be considered a major asset

Competencies:
 • Great communication skills in both Greek and English
 • Team spirit

All applications will be treated in strict confidentiality. Only suitable candidates will be contacted.

Kindly submit your resume at the following link: https://apply.workable.com/j/76DB805CC9

 
 • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@gekterna.com
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.