ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαχείριση Απορριμμάτων - Βιομάζα

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας έργα τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει αναλάβει και τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και έχει ορίζοντα εκμετάλλευσης τα 25 χρόνια.  Δείτε το βίντεο από την κατασκευή της μονάδας εδώ .
(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.suep.gr/el ).