ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ήπειρο 

Πρόκειται για ένα έργο πρότυπο, τελευταίας τεχνολογίας, με πολλά οφέλη για το περιβάλλον και τους πολίτες, το οποίο έχει αναδειχθεί «Έργο Υποδομών του 2018». Είναι ένα υπόδειγμα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Αρχών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Το έργο επιλύει οριστικά για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, μιας και μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ευκολία στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.
Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 52,6 εκ. ευρώ.

Από τα απορρίμματα που επεξεργάζεται η ΜΕΑ Ηπείρου:
• Ανακυκλώνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 17.000 τόνοι χρήσιμων υλικών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση
• Παράγεται Πράσινη Ενέργεια 10.800 κιλοβατόρων κάθε χρόνο, ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών και εξοικονομεί 12.000 τν/έτος διοξείδιο του άνθρακα
• Παράγονται 25.000 τόνοι κομπόστ τον χρόνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων. Η σύμβαση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα.
Επίσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό του, θα παράγει πράσινη ενέργεια με αποτέλεσμα να αποτελεί περιβαλλοντική υποδομή με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Επίσης, προβλέπεται να μειώσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων αποτρέποντας παράλληλα το ενδεχόμενο προστίμων.
Με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις κείμενες και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προβλέπεται βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών υγείας των πολιτών.
Η υλοποίηση του έργου με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής επιλύει το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προφανή οφέλη στον Τουρισμό, την Εκπαίδευση και τη νέα ποιοτική Γεωργία, που είναι στρατηγικός στόχος για τη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ