ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Hellas Smart Ticket 
 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) 
 
 
Aνάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB)