ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Καθοριστική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Ο επαγγελματισμός, η γνώση και η αφοσίωση των εργαζομένων του Ομίλου δημιουργούν υπεραξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύει στους ανθρώπους του και μέσα από το εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει, μεριμνά για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, τα δικαιώματά τους, τις ίσες ευκαιρίες, τη στήριξη της διαφορετικότητας.

Ο Όμιλος συνειδητά φροντίζει για ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιβραβεύει την καινοτομία, μετέχει στην υλοποίηση του οράματός του, διευρύνει τις διεθνείς προοπτικές και συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία. Ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον που τοποθετεί στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, ακολουθεί ξεκάθαρες διαδικασίες για την ανάπτυξή του και διακρίνεται για την εταιρική κουλτούρα και τις ηθικές αξίες του.