ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
Reggeborgh Invest27.02%
Περιστέρης Γεώργιος14.13%
York Global Finance7.65%
Λοιποί Μέτοχοι < 5%51.20%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.