ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2017
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2017
Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝA
Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2017
Οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών Εταιρειών Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες οικον. καταστάσεων θυγατρικών Εταιριών Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε.